Tương lai của máy bay không người lái trong nông nghiệp

Một máy bay có thể điều hướng tự động mà không cần sự điều khiển của con người hoặc vượt ra ngoài phạm vi địa điểm. Bất kỳ máy bay…

Công nghệ nông nghiệp & phương pháp canh tác tiên tiến

Hoạt động sản xuất nông nghiệp hiện đại đang phát triển theo nhiều hướng cùng một lúc. Tuy nhiên, trọng tâm chính của nó là sử dụng các công nghệ…

Đặc điểm của máy bay không người láy

Việc triển khai canh tác lúa bằng công nghệ 4.0 sử dụng thiết bị bay không người lái vào phục vụ sản xuất nông nghiệp là một bước chuyển đổi…

Máy bay phun thuốc ứng dụng trong nông nghiệp

Bài viết dưới đây tìm hiểu nguồn gốc của ngành công nghiệp máy bay xịt thuốc trừ sâu ứng dụng trong nông nghiệp cũng như đề cập đến chuỗi cung…

Máy bay nông nghiệp không người lái và ứng dụng

Máy bay nông nghiệp đang được đưa vào sử dụng thực tế. Không có nghi ngờ rằng các lĩnh vực ứng dụng của máy bay nông nghiệp sẽ tiếp tục được mở…

Bản đồ số nông nghiệp trong nền nông nghiệp thông minh

Dân số ngày càng tăng và nhu cầu về lương thực làm cho việc sản xuất nông nghiệp hiệu quả trở nên quan trọng hơn. Việc phổ biến máy bay…

Những giai đoạn phát triển của máy bay không người lái trong nông nghiệp

Thời gian gần đây, việc sử dụng máy bay nông nghiệp vào phun thuốc trừ sâu ngày càng phổ biến đối với nhiều loại cây trồng với hiệu quả thực…

Chúng ta có thể kiểm soát thời tiết trong nông nghiệp hay không?

Đối với tất cả chúng ta, những người có thể đã quên, chuỗi thức ăn của chúng ta bắt đầu bằng quá trình quang hợp. Mọi sự sống trên hành…

Chúng ta cần ngừng coi nước thải là chất thải

Khi nhắc đến nước thải, chúng ta thường suy nghĩ đến danh sách dài các chất có mùi hôi, khó chịu như chất thải của con người, nước thải, thức…

5 sự thay đổi đột phá của nông nghiệp hiện tại

Ngày nay, với những tiến bộ công nghệ đã xâm nhập vào mọi ngành nghề trên toàn cầu và nông nghiệp – mặc dù nở muộn hơn một chút –…

Các mốc thời gian của công nghệ trong nông nghiệp

Công nghệ trong nông nghiệp hiện tại có thể xem là phương pháp thay thế nông nghiệp truyền thống trong tương lai. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật nổi…

Tương lai của nông nghiệp kỹ thuật số ở Ấn Độ

Các can thiệp công nghệ dựa trên viễn thám, cảm biến đất, khảo sát không người lái và hiểu biết thị trường, v.v., cho phép nông dân thu thập, hình…