Tại sao một số loài thực vật lại có mùi hôi?

Thực vật có mùi hôi là gì? Một số thực vật có một phương thức khác thường để dẫn dụ các vật thụ phấn, thay vì có mùi thơm chúng…