Đặc điểm của máy bay không người láy

Việc triển khai canh tác lúa bằng công nghệ 4.0 sử dụng thiết bị bay không người lái vào phục vụ sản xuất nông nghiệp là một bước chuyển đổi…

Máy bay phun thuốc ứng dụng trong nông nghiệp

Bài viết dưới đây tìm hiểu nguồn gốc của ngành công nghiệp máy bay xịt thuốc trừ sâu ứng dụng trong nông nghiệp cũng như đề cập đến chuỗi cung…

Máy bay nông nghiệp không người lái và ứng dụng

Máy bay nông nghiệp đang được đưa vào sử dụng thực tế. Không có nghi ngờ rằng các lĩnh vực ứng dụng của máy bay nông nghiệp sẽ tiếp tục được mở…

Bản đồ số nông nghiệp trong nền nông nghiệp thông minh

Dân số ngày càng tăng và nhu cầu về lương thực làm cho việc sản xuất nông nghiệp hiệu quả trở nên quan trọng hơn. Việc phổ biến máy bay…

Những giai đoạn phát triển của máy bay không người lái trong nông nghiệp

Thời gian gần đây, việc sử dụng máy bay nông nghiệp vào phun thuốc trừ sâu ngày càng phổ biến đối với nhiều loại cây trồng với hiệu quả thực…