Động vật trong nông nghiệp

Một số lượng lớn động vật thuần hóa được người dân chăn nuôi làm cây lương thực. Trong nhiều trường hợp, động vật được sử dụng để sản xuất liên…