Sâu bệnh trên cây sầu riêng: Xén tóc Batocera rufomaculata De Geer

Tên tiếng Việt: Xén tóc, Bọ sừng dài đốm đen,.. Tên khoa học: Batocera rufomaculata De Geer Đặc điểm hình thái: Bọ trưởng thành là một trong những loại bọ…

Các loại giống cây trồng sầu riêng phổ biến hiện nay cho năng suất cao

Cây Sầu riêng hiện nay là một loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao được nhiều nông dân kể cả các tỉnh Phía Nam, Đông Nam Bộ và…

Phương pháp trồng và chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn kiến thiết

Cây sầu riêng con khi mới trồng được 1-3 năm tuổi, nếu không được chăm sóc đúng cách, không có nguồn dinh dưỡng thích hợp, cây sinh sẽ trưởng chậm, không…