Ý tưởng nông nghiệp đô thị của Yemi Amu bắt nguồn từ Big Apple

Oko Farms là một công ty giáo dục và nuôi trồng thủy sản ở Brooklyn. Vào năm 2013, họ đã chuyển đổi một khu đất bị bỏ hoang ở East Williamsburg,…

Cây trồng trong nông nghiệp hiện nay

Hiện nay, có hàng trăm loài thực vật được con người đưa vào canh tác nông nghiệp trong các điều kiện được quản lý chặt chẽ. Hầu hết các loài…