Một số biện pháp kỹ thuật trong nông nghiệp hữu cơ

Luân canh Luân canh là hệ thống các loại cây trồng nối tiếp nhau liên tục trên một diện tích nhất định. Hay nói một cách khác, luân canh là…

Nguyên lý cơ bản trong làm đất cho nông nghiệp hữu cơ

Nguyên lý cơ bản trong làm đất cho nông nghiệp hữu cơ Làm đất là tạo ra một môi trường thuận lợi cho rễ cây trồng phát triển, đồng thời…

Chúng ta có thể kiểm soát thời tiết trong nông nghiệp hay không?

Đối với tất cả chúng ta, những người có thể đã quên, chuỗi thức ăn của chúng ta bắt đầu bằng quá trình quang hợp. Mọi sự sống trên hành…

5 sự thay đổi đột phá của nông nghiệp hiện tại

Ngày nay, với những tiến bộ công nghệ đã xâm nhập vào mọi ngành nghề trên toàn cầu và nông nghiệp – mặc dù nở muộn hơn một chút –…

Tương lai của nông nghiệp kỹ thuật số ở Ấn Độ

Các can thiệp công nghệ dựa trên viễn thám, cảm biến đất, khảo sát không người lái và hiểu biết thị trường, v.v., cho phép nông dân thu thập, hình…