Các bệnh thường gặp ở cây Nhãn và cách phòng trừ hiệu quả

Nhãn là một loại cây trồng có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam. Trong những năm qua, thời tiết và khí hậu bất thường, kèm theo điều kiện…