Nguyên lý cơ bản trong làm đất cho nông nghiệp hữu cơ

Nguyên lý cơ bản trong làm đất cho nông nghiệp hữu cơ Làm đất là tạo ra một môi trường thuận lợi cho rễ cây trồng phát triển, đồng thời…

Những ưu điểm và hạn chế của nông nghiệp hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ có những ưu điểm cơ bản sau: Sản xuất của nông nghiệp hữu cơ không gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. Vì…

Cơ sở khoa học của nông nghiệp hữu cơ

Cơ sở khoa học của phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ là đưa quá trình sản xuất theo chu trình sinh học tự nhiên, trong đó các yếu…

Các giai đoạn phát triển của sản xuất nông nghiệp

Nhìn tổng thể, cho đến nay sản xuất nông nghiệp được chia ra thành 4 giai đoạn: Nông nghiệp nguyên thuỷ: Là giai đoạn nông nghiệp tiền khởi. Khi loài…

Những khái niệm liên quan đến nông nghiệp hữu cơ

Lịch sử hình thành và phát triển của Trái đất toát lên những quy luật phát triển tự nhiên trong vũ trụ. Sự tồn tại của Trái đất hiện nay…