Các nguồn lực phát triển kinh tế nông nghiệp

Nhân tố tự nhiên (Điều kiện tự nhiên) Bao gồm: vị trí địa lý, khí hậu, thời tiết, hệ sinh thái, nước, đất đai rừng, biển, tài nguyên khoáng sản…

 7 chỉ tiêu đánh giá chất lượng nông sản

Ngày nay, nhu cầu truy xuất nguồn gốc và minh bạch chất lượng nông sản của người tiêu dùng trong nước và đặc biệt là của các thị trường nước…

Ý tưởng nông nghiệp đô thị của Yemi Amu bắt nguồn từ Big Apple

Oko Farms là một công ty giáo dục và nuôi trồng thủy sản ở Brooklyn. Vào năm 2013, họ đã chuyển đổi một khu đất bị bỏ hoang ở East Williamsburg,…

Vườn cộng đồng có thể đóng một vai trò trong việc thúc đẩy an ninh lương thực Singapore?

Chiến lược an ninh lương thực “30 đến 30” của Singapore đang chịu áp lực từ ba thách thức toàn cầu: Biến đổi khí hậu, gián đoạn chuỗi cung ứng…

Tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới năm 2021

Báo cáo có tựa đề “Chuyển đổi hệ thống lương thực để đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và chế độ ăn lành mạnh hợp thu…

Nuôi trồng thủy sản trong nông nghiệp

Nuôi trồng thủy sản là một ngành tương tự thủy sản của nông nghiệp trên cạn. Trong nuôi trồng thủy sản, động vật hoặc rong biển được nuôi trồng trong…

Động vật trong nông nghiệp

Một số lượng lớn động vật thuần hóa được người dân chăn nuôi làm cây lương thực. Trong nhiều trường hợp, động vật được sử dụng để sản xuất liên…

Cây trồng trong nông nghiệp hiện nay

Hiện nay, có hàng trăm loài thực vật được con người đưa vào canh tác nông nghiệp trong các điều kiện được quản lý chặt chẽ. Hầu hết các loài…