Phương pháp nuôi giun đất đơn giản nhất

Để đối phó với sự xáo trộn của hệ sinh thái, một số khu khai thác sử dụng giun đất để chuẩn bị đất cho sự trở lại của hệ…

Sử dụng giun đất trong nông nghiệp

Giun đất là loài giun có hình ống, phân đốt, thường sống trong đất, ăn các chất hữu cơ sống và chết. Giun đất ít phổ biến hơn trong môi…

Tương lai của máy bay không người lái trong nông nghiệp

Một máy bay có thể điều hướng tự động mà không cần sự điều khiển của con người hoặc vượt ra ngoài phạm vi địa điểm. Bất kỳ máy bay…

Lợi ích của Axit Humic trong nông nghiệp hiện đại

Tìm hiểu nguồn gốc của Axit Humic Axit humic là một trong ba thành phần chính của chất humic cùng với axit fulvic và humin. Chất humic là những hợp…

Sâu bệnh trên cây sầu riêng: Xén tóc Batocera rufomaculata De Geer

Tên tiếng Việt: Xén tóc, Bọ sừng dài đốm đen,.. Tên khoa học: Batocera rufomaculata De Geer Đặc điểm hình thái: Bọ trưởng thành là một trong những loại bọ…

Các loại giống cây trồng sầu riêng phổ biến hiện nay cho năng suất cao

Cây Sầu riêng hiện nay là một loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao được nhiều nông dân kể cả các tỉnh Phía Nam, Đông Nam Bộ và…

Phương pháp trồng và chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn kiến thiết

Cây sầu riêng con khi mới trồng được 1-3 năm tuổi, nếu không được chăm sóc đúng cách, không có nguồn dinh dưỡng thích hợp, cây sinh sẽ trưởng chậm, không…