Chúng ta cần ngừng coi nước thải là chất thải

Khi nhắc đến nước thải, chúng ta thường suy nghĩ đến danh sách dài các chất có mùi hôi, khó chịu như chất thải của con người, nước thải, thức…