Vườn cộng đồng có thể đóng một vai trò trong việc thúc đẩy an ninh lương thực Singapore?

Chiến lược an ninh lương thực “30 đến 30” của Singapore đang chịu áp lực từ ba thách thức toàn cầu: Biến đổi khí hậu, gián đoạn chuỗi cung ứng…