7 chỉ tiêu đánh giá chất lượng nông sản

Ngày nay, nhu cầu truy xuất nguồn gốc và minh bạch chất lượng nông sản của người tiêu dùng trong nước và đặc biệt là của các thị trường nước…