Mô hình nông lâm kết hợp trong nông nghiệp

Nông lâm kết hợp là một phương thức tương tự liên quan đến rừng của nông nghiệp. Trong nông lâm kết hợp, cây cối thường được trồng trong các điều…