Tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới năm 2021

Báo cáo có tựa đề “Chuyển đổi hệ thống lương thực để đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và chế độ ăn lành mạnh hợp thu…