Kỹ thuật trồng rau hữu cơ an toàn và hiệu quả

Điều kiện để sản xuất rau hữu cơ Địa điểm sản xuất rau phải nằm trong vùng sản xuất an toàn, đảm bảo cách ly với các vùng sản xuất…